RADIO ODCZYT

System Radio Odczyt pozwala na dokonywanie zdalnego i dokładnego odczytu wskazań wodomierzy

System umożliwia odczyt wskazań wodomierzy w przypadku nieobecności właściciela nieruchomości lub lokalu, a także pozwala na skrócenie czasu odczytu

  • dzięki temu odczyt jest tańszy i bardziej dokładny

System Radio Odczyt można dowolnie rozbudowywać, dokładając do niego kolejne wodomierze wyposażone w moduł radiowy