M-BUS MADDALENA

System zdalnego odczytu MADDALENA M-BUS

Centralnym elementem systemu jest centrala komunikacyjna. Centrala komunikuje się przez magistralę z podłączonymi urządzeniami pomiarowymi.Może być podłączona, bezpośrednio lub pośrednio przez modem, do komputera z oprogramowaniem odczytowym.

System M-Bus stosowany jest do rejestracji zużycia mediów (woda. CO, energia elektryczna)

Do centrali podłączyć można następujące urządzenia:

 • Ciepłomierze mechaniczne, ultradźwiękowe z modułem M-BUS
 • wodomierze z wyjściem impulsowym
 • liczniki energii elektrycznej z modułem M-BUS
 • Elektroniczny podzielnik kosztów energii cieplnej

Funkcje:

System M-Bus oferuje wysokie bezpieczeństwo przekazywania danych, jak również wysoki standard funkcjonalności przy minimalnych kosztach technicznych uruchomienia instalacji:

 • Automatyczne rozpoznawanie podłączonych urządzeń
 • Zdalna obsługa instalacji przez komputer podłączony bezpośrednio lub przez modem
 • Rejestracja danych dotyczących zużycia
 • Zdalne odczytywanie danych dotyczących zużycia poprzez kartę pamięci, wyświetlacz centrali lub komputer
 • Rozpoznawanie awarii i usterek urządzeń
 • Meldunki alarmowe na wyświetlaczu centrali, przez przekaźniki alarmowe również transmitowane do komputera stacji operatorskiej
 • Raport o stanie instalacji.

Jako kabel stosowany jest dwużyłowy, skręcony przewód. Topologia sieci może być liniowa, rozgałęziona lub gwiaździsta; pętla jest niedozwolona.