ZASUWA KLINOWA typu ZZK

szczegóły

ZASUWA NOŻOWA typu ZZN
PRZEPUSTNICE
ZAW. KOŁNIERZOWY KULOWY